1.Jar Speidergruppe er så heldige og ha et eget speiderhus på Jarbanen. Det er et gammelt stabbur fra Sinsen hovedgård som måtte rives da «Sinsenbyen» ble bygd. Speiderforeldre fikk ordnet det slik at det i 1936 ble flyttet til Jar. Der ble det så satt opp på en tomt Løvenskiold ga til barn og unge i nærmiljøet og som han ga tillatelse til at Speiderhuset kunne bygges. 21. November 1938 ble huset innviet med Speidersjef Hans Møller Gasmann, som ønsket lykke til fra verandaen i 2.etg.

Historien om huset skrevet av Gustav Dietrichson 1994

Speiderhuset slik det så ut før det ble flyttet til Jar.