Det har vært speiding på Jar området siden 1911. 1.Stabekk og 2. Stabekk som var de første lokale gruppene var et utspring etter 1, 2 og 3. Bærum, som ble startet i 1911 og var knyttet til Kristiania Krets.

I 1928 ble 1.Jar stiftet men ble etter noen år lagt ned. Først 15. Desember 1937 ble 1.Jar startet opp igjen og har siden da vært drevet kontinuerlig dersom man ser bort i fra fire år under krigen som Speiderarbeidet ble forbudt. Kretsleder mr. Aird tok høytidlig opp Sverre Lindem som igjen tok opp 9 aspiranter.

I løpet av 20 og 30 tallet startet mange grupper rundt om i Bærum. I området rundt Stabekk og Jar kom 3. og 4. Stabekk i gang.

I 1937 begynte man med flytting av Stabburet fra Sinsen Hovedgård  til tomten som Løvenskiold hadde gitt Speiderne tilatelse til å sette opp stabburet på. 21. November 1938 ble huset innviet med Speidersjef Hans Møller Gasmann, som ønsket lykke til fra verandaen i 2.etg.

På den tiden var kretsen delt inn i avdelinger. Jar Avdelingen fikk tilholdsted i Speiderhuset  I 1941 ble speiding forbudt i Norge og  alt materiell og speiderhus ble konfiskert av Hirden. Speiderhuset ble så ramponert både av Hirden, men også av Nordmenn som ville ødelegge for fienden.  Gjelden på 400 kroner på Speiderhuset ble betalt av Hirden, slik at huset var gjeldsfri når krigen var over. Derimot var huset så ramponert at det måtte en storstilt oppussing til. Speiderhuset fikk på slutten av 80 tallet en ny storstilt oppussing der vann og avløp ble lagt inn, samt at hele kjelleren og patruljerommene fikk en stor oppussing.  I de siste årene har også loftet blitt isolert og lovebroen igjen satt opp.

Speiderarbeidet har variert i løpet av årene. Det har  i flere perioder vært problemer med medlemstallet og spesielt ledersituasjonen. I midten av 60 tallet var det store diskusjoner om nedleggelse. fra 80 tallet og ut over 2000 tallet har det vært jevn fin drift med mange medlemmer. Fra 2009 ble det stopp i driften som skulle vare til Ishockeyhallen var ferdig bygd pga utleie av huset, men driften kom først ordentlig i gang igjen i 2018 med flokkdrift. I 2020 er det både Flokk og tropp med god drift.