Speiding i høst

18 august, 2021 av Thor Gunnar Mathisen

Speidergruppen har lidd litt under Corvid-19 da det ble lite aktivitet i 2020 og inni 2021. Dessverre så er status at alle i troppen har sluttet og mange i flokken.

Men det er mange som fortsatt er med i flokken og flere nye ønsker å starte.

For å få dette til så trenger gruppen hjelp. Enten noen frivillige foreldre eller tidligere speidere som ønsker å bidra, eller at det er noen mellom 18-25+ som kunne tenke seg å gjøre en innsats mot en godtgjørelse. MAO både oppleve speidingens gleder, få ledererfaring og erfaring i å arbeide med barn, få opplevelser og mye mer i tillegg til betaling.

Ledelsen håper noen trår frem og kan bidra til at gruppen får kommet godt i gang i høst.

Ta kontakt – thorgm@online.no